ITW
Bán 180.30
Chênh lệch Chênh lệch0.79
Mua 181.09

Giao dịch Illinois Tool - biểu đồ giá ITW

Bán 180.30
Chênh lệch Chênh lệch0.79
Mua 181.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ITW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 180.30 -0.22 -0.12% 180.52 181.53 178.28
Jun 28, 2022 182.63 -4.68 -2.50% 187.31 189.07 182.15
Jun 27, 2022 186.99 -0.82 -0.44% 187.81 188.48 185.37
Jun 24, 2022 187.55 6.93 3.84% 180.62 187.60 180.18
Jun 23, 2022 179.72 -0.97 -0.54% 180.69 182.22 177.79
Jun 22, 2022 180.94 5.13 2.92% 175.81 182.40 175.81
Jun 21, 2022 180.94 1.03 0.57% 179.91 181.95 178.14
Jun 17, 2022 177.90 0.12 0.07% 177.78 180.11 176.76
Jun 16, 2022 178.80 -3.66 -2.01% 182.46 182.46 177.63
Jun 15, 2022 186.02 -0.86 -0.46% 186.88 188.66 184.00
Jun 14, 2022 185.64 -2.53 -1.34% 188.17 189.48 184.08
Jun 13, 2022 188.09 -4.19 -2.18% 192.28 193.88 187.21
Jun 10, 2022 196.39 -3.04 -1.52% 199.43 199.64 196.35
Jun 9, 2022 202.89 -1.81 -0.88% 204.70 207.86 202.74
Jun 8, 2022 205.91 -1.99 -0.96% 207.90 208.77 205.34
Jun 7, 2022 209.64 4.74 2.31% 204.90 210.11 204.05
Jun 6, 2022 207.66 0.26 0.13% 207.40 209.12 207.20
Jun 3, 2022 207.34 0.98 0.47% 206.36 208.02 206.08
Jun 2, 2022 208.82 2.31 1.12% 206.51 209.12 204.47
Jun 1, 2022 205.46 -2.65 -1.27% 208.11 209.02 203.23