ILMN
Bán 198.08
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 198.51

Giao dịch Illumina Inc - biểu đồ giá ILMN

Bán 198.08
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 198.51
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ILMN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 198.08 2.05 1.05% 196.03 206.61 194.58
Sep 20, 2022 194.58 -1.15 -0.59% 195.73 196.19 192.37
Sep 19, 2022 198.63 1.47 0.75% 197.16 199.02 191.43
Sep 16, 2022 199.57 1.51 0.76% 198.06 200.15 192.17
Sep 15, 2022 201.83 5.96 3.04% 195.87 203.70 194.96
Sep 14, 2022 196.72 -1.94 -0.98% 198.66 200.04 194.89
Sep 13, 2022 198.86 -4.50 -2.21% 203.36 205.40 198.17
Sep 12, 2022 212.32 1.28 0.61% 211.04 214.01 209.87
Sep 9, 2022 210.19 3.61 1.75% 206.58 210.81 204.88
Sep 8, 2022 207.13 5.57 2.76% 201.56 207.32 199.87
Sep 7, 2022 205.52 4.66 2.32% 200.86 206.35 197.41
Sep 6, 2022 200.88 -3.02 -1.48% 203.90 208.39 200.01
Sep 2, 2022 195.93 -6.95 -3.43% 202.88 204.05 195.21
Sep 1, 2022 200.45 0.68 0.34% 199.77 203.92 190.95
Aug 31, 2022 201.40 -6.05 -2.92% 207.45 208.43 200.89
Aug 30, 2022 205.08 -5.93 -2.81% 211.01 212.39 204.08
Aug 29, 2022 210.02 6.74 3.32% 203.28 210.32 201.77
Aug 26, 2022 205.24 -9.28 -4.33% 214.52 217.25 205.22
Aug 25, 2022 217.35 6.97 3.31% 210.38 217.81 210.38
Aug 24, 2022 210.54 15.60 8.00% 194.94 211.67 194.94