NIFTY50
Bán 16272.4
Chênh lệch Chênh lệch5.8
Mua 16278.2

Giao dịch NIFTY 50 - biểu đồ giá NIFTY50

Bán 16272.4
Chênh lệch Chênh lệch5.8
Mua 16278.2
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NIFTY50 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 16271.6 6.0 0.04% 16265.6 16322.6 16244.1
May 26, 2022 16263.6 137.5 0.85% 16126.1 16311.1 15890.4
May 25, 2022 16112.1 -50.0 -0.31% 16162.1 16241.1 15948.1
May 24, 2022 16164.6 -66.0 -0.41% 16230.6 16265.1 16033.1
May 23, 2022 16278.1 -81.5 -0.50% 16359.6 16418.1 16165.1
May 20, 2022 16198.1 195.5 1.22% 16002.6 16281.6 15960.6
May 19, 2022 15973.6 25.0 0.16% 15948.6 16054.6 15764.4
May 18, 2022 15927.6 -352.0 -2.16% 16279.6 16365.1 15893.1
May 17, 2022 16278.1 414.5 2.61% 15863.6 16283.6 15852.1
May 16, 2022 15833.6 -99.5 -0.62% 15933.1 15978.6 15751.6
May 13, 2022 15893.1 -64.0 -0.40% 15957.1 16085.4 15740.1
May 12, 2022 15867.1 -129.0 -0.81% 15996.1 16031.1 15714.6
May 11, 2022 16000.1 -148.0 -0.92% 16148.1 16309.1 15961.1
May 10, 2022 16128.6 -4.0 -0.02% 16132.6 16409.6 16043.1
May 9, 2022 16208.6 -29.5 -0.18% 16238.1 16412.4 16134.6
May 6, 2022 16360.1 -74.5 -0.45% 16434.6 16479.6 16248.1
May 5, 2022 16457.1 -384.0 -2.28% 16841.1 16965.4 16354.1
May 4, 2022 16859.6 -206.0 -1.21% 17065.6 17125.1 16579.1
May 3, 2022 17051.1 12.0 0.07% 17039.1 17090.6 16937.9
May 2, 2022 17015.1 91.0 0.54% 16924.1 17109.5 16837.1