NIFTY50
Bán 17751.3
Chênh lệch Chênh lệch6.0
Mua 17757.3

Giao dịch India 50 - biểu đồ giá NIFTY50

Bán 17751.3
Chênh lệch Chênh lệch6.0
Mua 17757.3
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NIFTY50 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 31, 2023 17532.8 -118.2 -0.67% 17651.0 17693.8 17521.3
Jan 30, 2023 17644.0 0.7 0.00% 17643.3 17713.8 17402.3
Jan 27, 2023 17596.0 -340.3 -1.90% 17936.3 17956.3 17458.5
Jan 26, 2023 17942.0 79.7 0.45% 17862.3 17968.0 17845.8
Jan 25, 2023 17883.0 -193.8 -1.07% 18076.8 18077.0 17810.5
Jan 24, 2023 18085.0 -98.3 -0.54% 18183.3 18219.3 18062.0
Jan 23, 2023 18192.0 82.7 0.46% 18109.3 18219.5 18075.0
Jan 20, 2023 18129.5 23.7 0.13% 18105.8 18154.5 18019.0
Jan 19, 2023 18088.5 16.7 0.09% 18071.8 18152.3 18035.0
Jan 18, 2023 18098.0 12.7 0.07% 18085.3 18227.5 18022.3
Jan 17, 2023 18070.5 150.7 0.84% 17919.8 18109.5 17876.3
Jan 16, 2023 17910.5 -81.5 -0.45% 17992.0 18033.8 17834.0
Jan 13, 2023 17998.5 60.2 0.34% 17938.3 18026.3 17760.3
Jan 12, 2023 17926.0 -0.8 -0.00% 17926.8 17949.5 17742.8
Jan 11, 2023 17944.5 23.7 0.13% 17920.8 17985.3 17817.0
Jan 10, 2023 17930.5 -129.0 -0.71% 18059.5 18081.3 17853.0
Jan 9, 2023 18067.5 20.0 0.11% 18047.5 18172.5 17944.0
Jan 6, 2023 18041.0 73.7 0.41% 17967.3 18066.8 17788.3
Jan 5, 2023 17938.5 -165.5 -0.91% 18104.0 18142.3 17892.8
Jan 4, 2023 18123.5 -75.0 -0.41% 18198.5 18228.5 18024.8