IFX
Bán 22.335
Chênh lệch Chênh lệch0.060
Mua 22.395

Giao dịch Infineon Technologies AG - biểu đồ giá IFX

Bán 22.335
Chênh lệch Chênh lệch0.060
Mua 22.395
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IFX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 22.335 -0.150 -0.67% 22.485 22.595 22.315
Sep 29, 2022 22.350 -0.425 -1.87% 22.775 22.990 22.075
Sep 28, 2022 23.185 0.555 2.45% 22.630 23.185 22.130
Sep 27, 2022 23.265 0.295 1.28% 22.970 24.040 22.970
Sep 26, 2022 23.000 0.170 0.74% 22.830 23.395 22.760
Sep 23, 2022 22.935 -0.580 -2.47% 23.515 23.695 22.710
Sep 22, 2022 24.610 0.415 1.72% 24.195 24.635 23.745
Sep 21, 2022 24.940 1.270 5.37% 23.670 24.995 23.570
Sep 20, 2022 24.215 -0.225 -0.92% 24.440 24.515 23.665
Sep 19, 2022 24.340 0.330 1.37% 24.010 24.520 23.740
Sep 16, 2022 24.130 0.030 0.12% 24.100 24.390 23.615
Sep 15, 2022 24.450 -0.150 -0.61% 24.600 24.870 24.320
Sep 14, 2022 24.445 0.020 0.08% 24.425 25.030 24.135
Sep 13, 2022 24.740 -1.280 -4.92% 26.020 26.025 24.675
Sep 12, 2022 25.975 0.515 2.02% 25.460 26.105 25.380
Sep 9, 2022 25.380 0.580 2.34% 24.800 25.455 24.790
Sep 8, 2022 24.675 -0.135 -0.54% 24.810 24.870 23.885
Sep 7, 2022 24.635 0.530 2.20% 24.105 24.700 23.900
Sep 6, 2022 24.245 0.040 0.17% 24.205 24.500 23.745
Sep 5, 2022 24.245 0.405 1.70% 23.840 24.250 23.590