INJ/BTC
Bán 0.00006398
Chênh lệch Chênh lệch0.00000156
Mua 0.00006554
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 0.00006462 -0.00000134 -2.03% 0.00006596 0.00006633 0.00006405
Aug 8, 2022 0.00006596 -0.00000226 -3.31% 0.00006822 0.00006841 0.00006523
Aug 7, 2022 0.00006821 0.00000195 2.94% 0.00006626 0.00006871 0.00006565
Aug 6, 2022 0.00006626 -0.00000112 -1.66% 0.00006738 0.00006812 0.00006603
Aug 5, 2022 0.00006739 0.00000014 0.21% 0.00006725 0.00007239 0.00006628
Aug 4, 2022 0.00006724 0.00000405 6.41% 0.00006319 0.00007369 0.00006180
Aug 3, 2022 0.00006317 0.00000220 3.61% 0.00006097 0.00006362 0.00006002
Aug 2, 2022 0.00006097 -0.00000012 -0.20% 0.00006109 0.00006207 0.00005884
Aug 1, 2022 0.00006110 0.00000094 1.56% 0.00006016 0.00006201 0.00005969
Jul 31, 2022 0.00006016 0.00000046 0.77% 0.00005970 0.00006353 0.00005900
Jul 30, 2022 0.00005971 -0.00000008 -0.13% 0.00005979 0.00006218 0.00005808
Jul 29, 2022 0.00005979 0.00000102 1.74% 0.00005877 0.00006118 0.00005777
Jul 28, 2022 0.00005878 0.00000205 3.61% 0.00005673 0.00006310 0.00005611
Jul 27, 2022 0.00005672 -0.00000081 -1.41% 0.00005753 0.00005870 0.00005586
Jul 26, 2022 0.00005753 -0.00000079 -1.35% 0.00005832 0.00005936 0.00005744
Jul 25, 2022 0.00005832 -0.00000112 -1.88% 0.00005944 0.00006032 0.00005690
Jul 24, 2022 0.00005944 -0.00000078 -1.30% 0.00006022 0.00006045 0.00005860
Jul 23, 2022 0.00006023 0.00000282 4.91% 0.00005741 0.00006303 0.00005729
Jul 22, 2022 0.00005741 0.00000072 1.27% 0.00005669 0.00005875 0.00005584
Jul 21, 2022 0.00005669 0.00000059 1.05% 0.00005610 0.00005793 0.00005440