INJ/USDT
Bán 1.9383
Chênh lệch Chênh lệch0.0308
Mua 1.9691
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INJ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 1.9580 0.0102 0.52% 1.9478 2.0574 1.9279
Aug 12, 2022 1.9480 -0.1390 -6.66% 2.0870 2.1468 1.8190
Aug 11, 2022 2.0870 0.2682 14.75% 1.8188 2.4754 1.7690
Aug 10, 2022 1.8190 0.3475 23.62% 1.4715 1.9977 1.4417
Aug 9, 2022 1.4815 -0.0896 -5.70% 1.5711 1.5809 1.4614
Aug 8, 2022 1.5709 0.0003 0.02% 1.5706 1.6306 1.5605
Aug 7, 2022 1.5806 0.0593 3.90% 1.5213 1.5911 1.5108
Aug 6, 2022 1.5207 -0.0494 -3.15% 1.5701 1.5811 1.5207
Aug 5, 2022 1.5703 0.0498 3.28% 1.5205 1.6687 1.5097
Aug 4, 2022 1.5196 0.0882 6.16% 1.4314 1.6879 1.4297
Aug 3, 2022 1.4414 0.0394 2.81% 1.4020 1.4714 1.3721
Aug 2, 2022 1.4022 -0.0096 -0.68% 1.4118 1.4417 1.3422
Aug 1, 2022 1.4218 0.0201 1.43% 1.4017 1.4517 1.3709
Jul 31, 2022 1.4019 -0.0095 -0.67% 1.4114 1.5111 1.3911
Jul 30, 2022 1.4114 -0.0104 -0.73% 1.4218 1.5114 1.3812
Jul 29, 2022 1.4218 0.0298 2.14% 1.3920 1.4617 1.3621
Jul 28, 2022 1.4019 0.0996 7.65% 1.3023 1.5013 1.2820
Jul 27, 2022 1.3023 0.0801 6.55% 1.2222 1.3023 1.2204
Jul 26, 2022 1.2221 -0.0082 -0.67% 1.2303 1.2517 1.2119
Jul 25, 2022 1.2402 -0.1012 -7.54% 1.3414 1.3415 1.2401