INJ/USD
Bán 1.9198
Chênh lệch Chênh lệch0.0404
Mua 1.9602
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 1.9596 0.0000 0.00% 1.9596 2.0591 1.9297
Aug 12, 2022 1.9496 -0.1393 -6.67% 2.0889 2.1486 1.8203
Aug 11, 2022 2.0889 0.2786 15.39% 1.8103 2.4769 1.7705
Aug 10, 2022 1.8203 0.3482 23.65% 1.4721 1.9994 1.4423
Aug 9, 2022 1.4821 -0.0795 -5.09% 1.5616 1.5816 1.4622
Aug 8, 2022 1.5716 0.0000 0.00% 1.5716 1.6313 1.5616
Aug 7, 2022 1.5816 0.0498 3.25% 1.5318 1.5915 1.5119
Aug 6, 2022 1.5218 -0.0498 -3.17% 1.5716 1.5816 1.5218
Aug 5, 2022 1.5716 0.0398 2.60% 1.5318 1.6711 1.5119
Aug 4, 2022 1.5218 0.0895 6.25% 1.4323 1.6811 1.4323
Aug 3, 2022 1.4423 0.0398 2.84% 1.4025 1.4722 1.3726
Aug 2, 2022 1.4025 -0.0099 -0.70% 1.4124 1.4423 1.3428
Aug 1, 2022 1.4224 0.0199 1.42% 1.4025 1.4523 1.3726
Jul 31, 2022 1.4025 0.0000 0.00% 1.4025 1.5119 1.3925
Jul 30, 2022 1.4124 -0.0100 -0.70% 1.4224 1.5119 1.3826
Jul 29, 2022 1.4224 0.0299 2.15% 1.3925 1.4622 1.3627
Jul 28, 2022 1.4025 0.0995 7.64% 1.3030 1.5020 1.2831
Jul 27, 2022 1.3030 0.0795 6.50% 1.2235 1.3030 1.2234
Jul 26, 2022 1.2234 -0.0100 -0.81% 1.2334 1.2533 1.2135
Jul 25, 2022 1.2434 -0.0994 -7.40% 1.3428 1.3428 1.2433