INTC
Bán 37.60
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 37.79

Giao dịch Intel Corporation - biểu đồ giá INTC

Bán 37.60
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 37.79
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 37.74 -0.99 -2.56% 38.73 38.98 37.71
Jun 27, 2022 38.52 -0.27 -0.70% 38.79 39.02 38.44
Jun 24, 2022 38.51 0.95 2.53% 37.56 38.60 37.56
Jun 23, 2022 37.24 -0.12 -0.32% 37.36 37.74 36.88
Jun 22, 2022 37.17 0.05 0.13% 37.12 37.73 37.00
Jun 21, 2022 37.61 0.13 0.35% 37.48 37.99 37.16
Jun 17, 2022 36.94 -0.64 -1.70% 37.58 38.07 36.57
Jun 16, 2022 37.27 -0.60 -1.58% 37.87 38.05 36.90
Jun 15, 2022 38.67 0.59 1.55% 38.08 39.13 37.89
Jun 14, 2022 38.07 -0.13 -0.34% 38.20 38.26 37.51
Jun 13, 2022 37.74 -0.48 -1.26% 38.22 38.76 37.65
Jun 10, 2022 39.19 -0.94 -2.34% 40.13 40.21 39.14
Jun 9, 2022 40.09 -1.09 -2.65% 41.18 41.37 39.95
Jun 8, 2022 41.15 -1.77 -4.12% 42.92 42.92 41.00
Jun 7, 2022 42.99 -0.18 -0.42% 43.17 43.55 42.63
Jun 6, 2022 43.11 -0.63 -1.44% 43.74 44.00 43.05
Jun 3, 2022 43.36 -1.15 -2.58% 44.51 44.64 43.29
Jun 2, 2022 44.65 0.42 0.95% 44.23 44.83 43.89
Jun 1, 2022 43.99 -0.33 -0.74% 44.32 44.91 43.49
May 31, 2022 44.33 -0.13 -0.29% 44.46 44.73 43.62