IBM
Bán 136.57
Chênh lệch Chênh lệch2.82
Mua 139.39

Giao dịch International Business Machines Corp - biểu đồ giá IBM

Bán 136.57
Chênh lệch Chênh lệch2.82
Mua 139.39
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IBM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 136.61 6.75 5.20% 129.86 137.40 129.86
May 25, 2022 129.86 0.00 0.00% 129.86 134.66 129.86
May 24, 2022 134.03 3.54 2.71% 130.49 134.23 128.87
May 23, 2022 129.85 0.89 0.69% 128.96 131.78 124.87
May 20, 2022 127.87 0.00 0.00% 127.87 130.69 125.11
May 19, 2022 129.63 -2.04 -1.55% 131.67 132.07 126.84
May 18, 2022 131.46 -5.74 -4.18% 137.20 137.56 127.07
May 17, 2022 138.31 3.14 2.32% 135.17 138.31 134.76
May 16, 2022 134.66 1.49 1.12% 133.17 136.36 131.42
May 13, 2022 129.89 -4.07 -3.04% 133.96 133.97 129.89
May 12, 2022 131.86 2.04 1.57% 129.82 133.44 127.27
May 11, 2022 127.87 -1.36 -1.05% 129.23 132.75 127.51
May 10, 2022 128.58 -5.75 -4.28% 134.33 135.55 128.22
May 9, 2022 134.31 -0.62 -0.46% 134.93 136.20 129.71
May 6, 2022 137.05 1.48 1.09% 135.57 137.83 132.83
May 5, 2022 135.70 -0.87 -0.64% 136.57 137.06 130.92
May 4, 2022 136.92 5.06 3.84% 131.86 137.67 131.86
May 3, 2022 131.86 -1.10 -0.83% 132.96 133.46 128.83
May 2, 2022 132.61 -0.01 -0.01% 132.62 133.62 127.67
Apr 29, 2022 128.36 -6.95 -5.14% 135.31 135.38 128.36