ISP
Bán 1.6750
Chênh lệch Chênh lệch0.0200
Mua 1.6950

Giao dịch Intesa Sanpaolo SPA - biểu đồ giá ISP

Bán 1.6750
Chênh lệch Chênh lệch0.0200
Mua 1.6950
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ISP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 1.6750 0.0200 1.21% 1.6550 1.6800 1.6525
Sep 29, 2022 1.6425 -0.0500 -2.95% 1.6925 1.6950 1.6250
Sep 28, 2022 1.6950 -0.0075 -0.44% 1.7025 1.7150 1.6725
Sep 27, 2022 1.7250 -0.0575 -3.23% 1.7825 1.7850 1.7175
Sep 26, 2022 1.7600 0.0075 0.43% 1.7525 1.8050 1.7500
Sep 23, 2022 1.7575 -0.0775 -4.22% 1.8350 1.8350 1.7550
Sep 22, 2022 1.8775 0.0900 5.03% 1.7875 1.8800 1.7875
Sep 21, 2022 1.8225 0.0175 0.97% 1.8050 1.8425 1.8000
Sep 20, 2022 1.8375 -0.0825 -4.30% 1.9200 1.9275 1.8350
Sep 19, 2022 1.9025 0.0100 0.53% 1.8925 1.9125 1.8650
Sep 16, 2022 1.9050 0.0175 0.93% 1.8875 1.9150 1.8575
Sep 15, 2022 1.9075 0.0075 0.39% 1.9000 1.9250 1.8850
Sep 14, 2022 1.8875 0.0275 1.48% 1.8600 1.9025 1.8575
Sep 13, 2022 1.8725 -0.0225 -1.19% 1.8950 1.9150 1.8625
Sep 12, 2022 1.8875 0.0425 2.30% 1.8450 1.8950 1.8450
Sep 9, 2022 1.8175 0.0725 4.15% 1.7450 1.8275 1.7425
Sep 8, 2022 1.7275 0.0200 1.17% 1.7075 1.7425 1.6800
Sep 7, 2022 1.6925 0.0225 1.35% 1.6700 1.6950 1.6700
Sep 6, 2022 1.6950 0.0125 0.74% 1.6825 1.7100 1.6775
Sep 5, 2022 1.6900 0.0075 0.45% 1.6825 1.6925 1.6625