INTU
Bán 422.11
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 422.83

Giao dịch Intuit Inc. - biểu đồ giá INTU

Bán 422.11
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 422.83
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INTU lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 422.11 12.33 3.01% 409.78 422.34 409.78
May 26, 2022 405.95 20.20 5.24% 385.75 413.71 385.75
May 25, 2022 388.20 17.55 4.73% 370.65 395.19 362.97
May 24, 2022 358.73 -3.00 -0.83% 361.73 365.34 355.29
May 23, 2022 370.96 0.22 0.06% 370.74 371.67 362.27
May 20, 2022 367.54 0.58 0.16% 366.96 371.43 355.80
May 19, 2022 362.12 6.78 1.91% 355.34 368.84 354.19
May 18, 2022 353.13 -11.55 -3.17% 364.68 368.05 351.64
May 17, 2022 371.63 2.83 0.77% 368.80 373.42 358.94
May 16, 2022 359.35 -10.20 -2.76% 369.55 369.55 355.88
May 13, 2022 371.40 9.58 2.65% 361.82 376.37 360.15
May 12, 2022 353.71 12.84 3.77% 340.87 354.97 338.49
May 11, 2022 355.92 -10.70 -2.92% 366.62 375.43 354.21
May 10, 2022 370.96 -9.26 -2.44% 380.22 382.73 364.00
May 9, 2022 366.89 -19.99 -5.17% 386.88 390.26 363.25
May 6, 2022 395.47 -8.72 -2.16% 404.19 406.03 390.30
May 5, 2022 409.65 -26.21 -6.01% 435.86 438.74 404.45
May 4, 2022 447.00 18.95 4.43% 428.05 447.77 417.85
May 3, 2022 430.38 3.08 0.72% 427.30 433.13 424.73
May 2, 2022 426.61 8.24 1.97% 418.37 427.42 412.53