ISRG
Bán 228.94
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 229.34

Giao dịch Intuitive Surgical, Inc. - biểu đồ giá ISRG

Bán 228.94
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 229.34
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ISRG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 228.94 2.68 1.18% 226.26 229.64 224.16
May 26, 2022 223.10 0.29 0.13% 222.81 225.84 220.91
May 25, 2022 222.35 7.81 3.64% 214.54 223.97 214.54
May 24, 2022 218.20 -0.63 -0.29% 218.83 219.44 214.59
May 23, 2022 221.46 -0.21 -0.09% 221.67 221.87 216.62
May 20, 2022 218.79 -3.07 -1.38% 221.86 223.01 212.60
May 19, 2022 217.98 3.12 1.45% 214.86 220.83 213.62
May 18, 2022 215.12 -5.72 -2.59% 220.84 222.98 214.10
May 17, 2022 224.97 1.15 0.51% 223.82 225.76 220.28
May 16, 2022 219.30 -1.36 -0.62% 220.66 222.42 217.24
May 13, 2022 223.45 8.77 4.09% 214.68 224.42 214.68
May 12, 2022 211.49 4.62 2.23% 206.87 213.70 206.87
May 11, 2022 210.62 1.15 0.55% 209.47 217.32 207.87
May 10, 2022 211.24 -2.84 -1.33% 214.08 217.02 206.35
May 9, 2022 208.64 -12.20 -5.52% 220.84 220.86 206.93
May 6, 2022 224.67 -5.99 -2.60% 230.66 231.35 220.89
May 5, 2022 233.82 -8.47 -3.50% 242.29 244.30 230.94
May 4, 2022 245.91 9.06 3.83% 236.85 246.74 233.63
May 3, 2022 237.85 -1.30 -0.54% 239.15 241.66 235.83
May 2, 2022 240.21 1.06 0.44% 239.15 241.84 233.95