INVH
Bán 38.79
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 39.03

Giao dịch Invitation Homes Inc. - biểu đồ giá INVH

Bán 38.79
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 39.03
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INVH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 10, 2022 38.82 0.13 0.34% 38.69 38.87 38.26
Aug 9, 2022 38.35 0.50 1.32% 37.85 38.37 37.54
Aug 8, 2022 37.82 0.07 0.19% 37.75 38.32 37.60
Aug 5, 2022 37.82 0.41 1.10% 37.41 37.86 37.16
Aug 4, 2022 37.79 0.23 0.61% 37.56 37.82 37.31
Aug 3, 2022 37.55 -0.45 -1.18% 38.00 38.33 37.55
Aug 2, 2022 37.88 -0.36 -0.94% 38.24 38.59 37.82
Aug 1, 2022 38.41 -0.12 -0.31% 38.53 39.00 38.32
Jul 29, 2022 38.91 0.43 1.12% 38.48 39.03 37.96
Jul 28, 2022 38.50 1.45 3.91% 37.05 38.58 37.05
Jul 27, 2022 36.80 0.30 0.82% 36.50 36.90 36.25
Jul 26, 2022 36.50 0.21 0.58% 36.29 36.70 36.21
Jul 25, 2022 36.33 0.07 0.19% 36.26 36.45 36.00
Jul 22, 2022 36.35 0.05 0.14% 36.30 36.77 36.08
Jul 21, 2022 36.10 0.54 1.52% 35.56 36.10 35.38
Jul 20, 2022 35.59 0.09 0.25% 35.50 35.89 35.29
Jul 19, 2022 35.54 -0.08 -0.22% 35.62 35.68 34.83
Jul 18, 2022 35.47 -0.39 -1.09% 35.86 35.98 35.28
Jul 13, 2022 35.20 0.80 2.33% 34.40 35.53 34.19
Jul 12, 2022 34.80 0.00 0.00% 34.80 35.73 34.40