IVV
Bán 411.94
Chênh lệch Chênh lệch3.82
Mua 415.76

Giao dịch iShares Core S&P 500 ETF - biểu đồ giá IVV

Bán 411.94
Chênh lệch Chênh lệch3.82
Mua 415.76
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IVV lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 405.12 6.67 1.67% 398.45 406.89 398.40
May 25, 2022 397.42 5.35 1.36% 392.07 399.31 391.69
May 24, 2022 393.76 1.27 0.32% 392.49 394.99 386.81
May 23, 2022 396.82 4.09 1.04% 392.73 397.58 390.23
May 20, 2022 389.46 -3.57 -0.91% 393.03 393.67 380.37
May 19, 2022 389.31 0.87 0.22% 388.44 393.94 386.93
May 18, 2022 391.99 -11.38 -2.82% 403.37 403.64 390.42
May 17, 2022 408.15 1.81 0.45% 406.34 408.23 402.45
May 16, 2022 400.08 0.06 0.01% 400.02 403.83 397.43
May 13, 2022 401.52 4.87 1.23% 396.65 403.03 395.44
May 12, 2022 392.17 3.00 0.77% 389.17 395.60 385.00
May 11, 2022 392.58 -5.53 -1.39% 398.11 403.84 391.80
May 10, 2022 398.92 -5.62 -1.39% 404.54 405.91 394.68
May 9, 2022 398.05 -6.93 -1.71% 404.98 406.24 396.41
May 6, 2022 411.30 0.21 0.05% 411.09 414.65 405.57
May 5, 2022 413.86 -10.51 -2.48% 424.37 424.46 409.31
May 4, 2022 428.85 11.94 2.86% 416.91 429.51 413.55
May 3, 2022 416.31 1.57 0.38% 414.74 418.80 413.20
May 2, 2022 414.43 2.50 0.61% 411.93 415.75 404.90
Apr 29, 2022 412.02 -11.41 -2.69% 423.43 425.73 411.08