CRBN
Bán 149.18
Chênh lệch Chênh lệch1.68
Mua 150.86

Giao dịch iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF - biểu đồ giá CRBN

Bán 149.18
Chênh lệch Chênh lệch1.68
Mua 150.86
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRBN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 147.01 2.41 1.67% 144.60 147.45 144.49
May 25, 2022 144.20 1.55 1.09% 142.65 144.91 142.59
May 24, 2022 143.18 -0.06 -0.04% 143.24 143.83 141.45
May 23, 2022 144.67 1.44 1.01% 143.23 144.98 142.63
May 20, 2022 142.16 -1.09 -0.76% 143.25 143.48 139.41
May 19, 2022 141.79 0.87 0.62% 140.92 143.14 139.84
May 18, 2022 141.73 -3.59 -2.47% 145.32 145.47 141.13
May 17, 2022 146.75 0.66 0.45% 146.09 146.90 145.03
May 16, 2022 143.88 -0.18 -0.12% 144.06 144.94 141.74
May 13, 2022 144.33 1.84 1.29% 142.49 144.69 142.24
May 12, 2022 140.62 1.10 0.79% 139.52 141.91 137.98
May 11, 2022 140.83 -1.56 -1.10% 142.39 144.55 140.58
May 10, 2022 142.84 -1.78 -1.23% 144.62 145.05 141.52
May 9, 2022 140.73 -3.88 -2.68% 144.61 145.05 140.73
May 6, 2022 146.97 -0.51 -0.35% 147.48 148.33 145.49
May 5, 2022 148.40 -3.70 -2.43% 152.10 152.12 147.05
May 4, 2022 153.86 3.63 2.42% 150.23 154.23 148.30
May 3, 2022 150.26 0.26 0.17% 150.00 150.93 148.61
May 2, 2022 149.49 0.64 0.43% 148.85 150.03 146.82
Apr 29, 2022 149.18 -3.43 -2.25% 152.61 153.51 148.95