IT40
Bán 26342
Chênh lệch Chênh lệch19
Mua 26361

Giao dịch Italy 40 - biểu đồ giá IT40

Bán 26342
Chênh lệch Chênh lệch19
Mua 26361
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IT40 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 26222 -21 -0.08% 26243 26348 25986
Mar 24, 2023 25938 -400 -1.52% 26338 26338 25693
Mar 23, 2023 26433 27 0.10% 26406 26596 26238
Mar 22, 2023 26509 -17 -0.06% 26526 26671 26419
Mar 21, 2023 26534 378 1.45% 26156 26679 26121
Mar 20, 2023 25904 682 2.70% 25222 25996 24747
Mar 17, 2023 25493 -590 -2.26% 26083 26358 25321
Mar 16, 2023 25918 -181 -0.69% 26099 26189 25273
Mar 15, 2023 25542 -1237 -4.62% 26779 26849 25494
Mar 14, 2023 26799 633 2.42% 26166 26839 26066
Mar 13, 2023 26186 -1088 -3.99% 27274 27276 25981
Mar 10, 2023 27251 95 0.35% 27156 27316 26966
Mar 9, 2023 27706 -206 -0.74% 27912 27932 27549
Mar 8, 2023 27892 250 0.90% 27642 27917 27637
Mar 7, 2023 27762 -112 -0.40% 27874 28012 27737
Mar 6, 2023 27951 15 0.05% 27936 28044 27809
Mar 3, 2023 27831 270 0.98% 27561 27851 27546
Mar 2, 2023 27401 241 0.89% 27160 27421 27015
Mar 1, 2023 27310 -263 -0.95% 27573 27690 27255
Feb 28, 2023 27455 92 0.34% 27363 27650 27240