JBHT
Bán 166.95
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 167.36

Giao dịch J.B. Hunt Transport Services, Inc. - biểu đồ giá JBHT

Bán 166.95
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 167.36
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JBHT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 166.81 5.16 3.19% 161.65 168.38 161.00
May 24, 2022 161.73 -2.30 -1.40% 164.03 164.40 159.25
May 23, 2022 165.69 1.15 0.70% 164.54 167.13 164.17
May 20, 2022 164.20 2.01 1.24% 162.19 164.23 157.78
May 19, 2022 160.47 -1.22 -0.75% 161.69 163.79 156.65
May 18, 2022 162.68 -13.87 -7.86% 176.55 177.06 160.30
May 17, 2022 178.73 2.84 1.61% 175.89 178.74 174.84
May 16, 2022 173.30 0.45 0.26% 172.85 175.75 171.79
May 13, 2022 176.27 3.45 2.00% 172.82 179.94 172.39
May 12, 2022 172.46 5.06 3.02% 167.40 172.59 166.09
May 11, 2022 169.35 -1.50 -0.88% 170.85 173.73 168.91
May 10, 2022 171.98 -2.08 -1.19% 174.06 175.17 167.58
May 9, 2022 172.29 -1.27 -0.73% 173.56 176.39 171.88
May 6, 2022 175.54 3.30 1.92% 172.24 177.09 169.98
May 5, 2022 175.48 -0.51 -0.29% 175.99 177.96 174.18
May 4, 2022 178.25 6.03 3.50% 172.22 178.41 171.46
May 3, 2022 172.48 3.15 1.86% 169.33 172.86 168.40
May 2, 2022 169.94 -1.03 -0.60% 170.97 172.32 166.44
Apr 29, 2022 170.67 -2.95 -1.70% 173.62 176.09 170.33
Apr 28, 2022 174.36 3.12 1.82% 171.24 174.66 170.85