JASMY/BTC
Bán 0.00000041
Chênh lệch Chênh lệch0.00000004
Mua 0.00000045
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 0.00000041 0.00000000 0.00% 0.00000041 0.00000041 0.00000041
Aug 5, 2022 0.00000041 0.00000000 0.00% 0.00000041 0.00000041 0.00000041
Aug 4, 2022 0.00000041 0.00000000 0.00% 0.00000041 0.00000041 0.00000040
Aug 3, 2022 0.00000041 0.00000001 2.50% 0.00000040 0.00000041 0.00000039
Aug 2, 2022 0.00000040 -0.00000001 -2.44% 0.00000041 0.00000041 0.00000040
Aug 1, 2022 0.00000041 0.00000000 0.00% 0.00000041 0.00000041 0.00000041
Jul 31, 2022 0.00000041 0.00000002 5.13% 0.00000039 0.00000046 0.00000039
Jul 30, 2022 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000040 0.00000039
Jul 29, 2022 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000039 0.00000039
Jul 20, 2022 0.00000039 -0.00000001 -2.50% 0.00000040 0.00000041 0.00000039
Jul 19, 2022 0.00000041 0.00000001 2.50% 0.00000040 0.00000041 0.00000040
Jul 18, 2022 0.00000041 0.00000000 0.00% 0.00000041 0.00000041 0.00000041
Jul 17, 2022 0.00000041 0.00000000 0.00% 0.00000041 0.00000041 0.00000041
Jul 15, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000044 0.00000044
Jul 14, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000044 0.00000044
Jul 13, 2022 0.00000044 -0.00000005 -10.20% 0.00000049 0.00000049 0.00000044
Jul 12, 2022 0.00000046 0.00000000 0.00% 0.00000046 0.00000046 0.00000046
Jul 11, 2022 0.00000046 -0.00000003 -6.12% 0.00000049 0.00000050 0.00000046
Jul 10, 2022 0.00000049 -0.00000001 -2.00% 0.00000050 0.00000053 0.00000049
Jul 9, 2022 0.00000049 0.00000000 0.00% 0.00000049 0.00000050 0.00000049