JASMY/USDT
Bán 0.01036
Chênh lệch Chênh lệch0.00005
Mua 0.01041
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.01038 0.00002 0.19% 0.01036 0.01053 0.01035
Aug 12, 2022 0.01036 0.00033 3.29% 0.01003 0.01039 0.00998
Aug 11, 2022 0.01003 -0.00025 -2.43% 0.01028 0.01047 0.00998
Aug 10, 2022 0.01027 0.00043 4.37% 0.00984 0.01062 0.00959
Aug 9, 2022 0.00984 -0.00056 -5.38% 0.01040 0.01060 0.00959
Aug 8, 2022 0.01040 -0.00002 -0.19% 0.01042 0.01077 0.01023
Aug 7, 2022 0.01041 0.00039 3.89% 0.01002 0.01051 0.00994
Aug 6, 2022 0.01001 -0.00026 -2.53% 0.01027 0.01036 0.00998
Aug 5, 2022 0.01027 0.00053 5.44% 0.00974 0.01030 0.00974
Aug 4, 2022 0.00974 0.00004 0.41% 0.00970 0.01023 0.00948
Aug 3, 2022 0.00971 0.00011 1.15% 0.00960 0.01018 0.00926
Aug 2, 2022 0.00959 -0.00059 -5.80% 0.01018 0.01040 0.00949
Aug 1, 2022 0.01018 -0.00009 -0.88% 0.01027 0.01058 0.00976
Jul 31, 2022 0.01027 0.00069 7.20% 0.00958 0.01162 0.00947
Jul 30, 2022 0.00957 0.00021 2.24% 0.00936 0.01036 0.00936
Jul 29, 2022 0.00936 0.00017 1.85% 0.00919 0.00990 0.00908
Jul 28, 2022 0.00919 0.00011 1.21% 0.00908 0.00943 0.00888
Jul 27, 2022 0.00908 0.00046 5.34% 0.00862 0.00910 0.00837
Jul 26, 2022 0.00863 0.00027 3.23% 0.00836 0.00863 0.00824
Jul 25, 2022 0.00836 -0.00059 -6.59% 0.00895 0.00899 0.00831