JASMY/USD
Bán 0.01048
Chênh lệch Chênh lệch0.00007
Mua 0.01055
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JASMY/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.01039 0.00002 0.19% 0.01037 0.01054 0.01036
Aug 12, 2022 0.01037 0.00033 3.29% 0.01004 0.01040 0.00999
Aug 11, 2022 0.01004 -0.00025 -2.43% 0.01029 0.01048 0.00999
Aug 10, 2022 0.01028 0.00043 4.37% 0.00985 0.01063 0.00960
Aug 9, 2022 0.00985 -0.00056 -5.38% 0.01041 0.01061 0.00960
Aug 8, 2022 0.01041 -0.00002 -0.19% 0.01043 0.01078 0.01024
Aug 7, 2022 0.01042 0.00039 3.89% 0.01003 0.01052 0.00995
Aug 6, 2022 0.01002 -0.00026 -2.53% 0.01028 0.01037 0.00999
Aug 5, 2022 0.01028 0.00052 5.33% 0.00976 0.01031 0.00976
Aug 4, 2022 0.00976 0.00005 0.51% 0.00971 0.01025 0.00950
Aug 3, 2022 0.00972 0.00011 1.14% 0.00961 0.01019 0.00927
Aug 2, 2022 0.00960 -0.00059 -5.79% 0.01019 0.01041 0.00950
Aug 1, 2022 0.01019 -0.00009 -0.88% 0.01028 0.01059 0.00978
Jul 31, 2022 0.01028 0.00069 7.19% 0.00959 0.01163 0.00948
Jul 30, 2022 0.00958 0.00021 2.24% 0.00937 0.01037 0.00937
Jul 29, 2022 0.00937 0.00017 1.85% 0.00920 0.00991 0.00909
Jul 28, 2022 0.00920 0.00011 1.21% 0.00909 0.00944 0.00889
Jul 27, 2022 0.00909 0.00046 5.33% 0.00863 0.00911 0.00840
Jul 26, 2022 0.00864 0.00024 2.86% 0.00840 0.00864 0.00826
Jul 25, 2022 0.00839 -0.00057 -6.36% 0.00896 0.00900 0.00833