JD
Bán 52.56
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 53.10

Giao dịch JD.com, Inc. - biểu đồ giá JD

Bán 52.56
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 53.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

JD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 50.12 -0.18 -0.36% 50.30 50.53 48.96
May 24, 2022 49.65 -1.90 -3.69% 51.55 51.96 48.87
May 23, 2022 52.98 -0.66 -1.23% 53.64 54.10 52.35
May 20, 2022 51.96 -2.08 -3.85% 54.04 54.82 50.93
May 19, 2022 52.69 2.74 5.49% 49.95 53.57 49.95
May 18, 2022 51.06 -2.88 -5.34% 53.94 53.95 50.58
May 17, 2022 53.82 -0.62 -1.14% 54.44 56.45 49.69
May 16, 2022 51.50 0.92 1.82% 50.58 52.68 49.95
May 13, 2022 51.45 0.79 1.56% 50.66 52.29 49.64
May 12, 2022 48.63 0.01 0.02% 48.62 49.77 46.78
May 11, 2022 49.93 -2.94 -5.56% 52.87 53.54 49.49
May 10, 2022 51.45 -1.57 -2.96% 53.02 53.87 50.11
May 9, 2022 50.96 -3.39 -6.24% 54.35 54.49 50.07
May 6, 2022 55.25 -2.10 -3.66% 57.35 58.95 55.25
May 5, 2022 59.24 -2.26 -3.67% 61.50 61.86 58.19
May 4, 2022 63.25 2.31 3.79% 60.94 63.27 59.04
May 3, 2022 61.95 -0.79 -1.26% 62.74 63.87 61.58
May 2, 2022 63.15 1.06 1.71% 62.09 63.51 60.74
Apr 29, 2022 61.61 -4.55 -6.88% 66.16 66.85 61.44
Apr 28, 2022 56.96 -1.36 -2.33% 58.32 58.67 56.06