SDF
Bán 27.385
Chênh lệch Chênh lệch0.300
Mua 27.685

Giao dịch K+S - biểu đồ giá SDF

Bán 27.385
Chênh lệch Chênh lệch0.300
Mua 27.685
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SDF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 24, 2022 27.675 -0.215 -0.77% 27.890 28.710 27.655
May 23, 2022 27.705 -1.345 -4.63% 29.050 29.270 27.535
May 20, 2022 28.850 -0.360 -1.23% 29.210 30.055 28.760
May 19, 2022 29.070 0.680 2.40% 28.390 29.325 28.170
May 18, 2022 28.920 -0.310 -1.06% 29.230 29.715 28.610
May 17, 2022 29.565 -0.920 -3.02% 30.485 30.485 28.900
May 16, 2022 29.975 -0.150 -0.50% 30.125 30.585 29.525
May 13, 2022 29.575 1.445 5.14% 28.130 29.815 28.080
May 12, 2022 28.170 0.060 0.21% 28.110 29.190 27.745
May 11, 2022 28.980 0.830 2.95% 28.150 29.335 27.465
May 10, 2022 29.325 0.715 2.50% 28.610 30.075 27.385
May 9, 2022 29.735 -0.530 -1.75% 30.265 31.110 29.675
May 6, 2022 30.920 -0.510 -1.62% 31.430 31.800 30.535
May 5, 2022 31.840 -0.945 -2.88% 32.785 32.815 31.650
May 4, 2022 32.795 -0.720 -2.15% 33.515 33.595 31.800
May 3, 2022 32.605 1.425 4.57% 31.180 32.625 30.585
May 2, 2022 31.630 -0.390 -1.22% 32.020 33.005 31.320
Apr 29, 2022 32.090 1.180 3.82% 30.910 32.365 30.575
Apr 28, 2022 30.745 -0.825 -2.61% 31.570 31.580 30.475
Apr 27, 2022 30.800 0.695 2.31% 30.105 31.600 30.095