KNC/USD
Bán 1.4972
Chênh lệch Chênh lệch0.0120
Mua 1.5092
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KNC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 26, 2022 1.5002 -0.0119 -0.79% 1.5121 1.5161 1.4693
Jun 25, 2022 1.5121 0.0601 4.14% 1.4520 1.5220 1.3974
Jun 24, 2022 1.4520 0.0628 4.52% 1.3892 1.4874 1.3803
Jun 23, 2022 1.3902 0.0849 6.50% 1.3053 1.4129 1.3033
Jun 22, 2022 1.3063 -0.0619 -4.52% 1.3682 1.3732 1.2644
Jun 21, 2022 1.3682 0.0602 4.60% 1.3080 1.4587 1.2678
Jun 20, 2022 1.3086 0.0041 0.31% 1.3045 1.3269 1.2148
Jun 19, 2022 1.3045 0.0582 4.67% 1.2463 1.3116 1.1527
Jun 18, 2022 1.2424 -0.1236 -9.05% 1.3660 1.3769 1.1217
Jun 17, 2022 1.3670 0.0143 1.06% 1.3527 1.4183 1.3261
Jun 16, 2022 1.3517 -0.1661 -10.94% 1.5178 1.5516 1.3128
Jun 15, 2022 1.5177 0.1769 13.19% 1.3408 1.5308 1.2772
Jun 14, 2022 1.3407 0.1147 9.36% 1.2260 1.3819 1.1054
Jun 13, 2022 1.2002 -0.2291 -16.03% 1.4293 1.4502 1.1642
Jun 12, 2022 1.4293 -0.2119 -12.91% 1.6412 1.6544 1.4263
Jun 11, 2022 1.6402 -0.1255 -7.11% 1.7657 1.8084 1.5734
Jun 10, 2022 1.7647 -0.1159 -6.16% 1.8806 1.8918 1.7285
Jun 9, 2022 1.8816 0.0219 1.18% 1.8597 1.8968 1.8340
Jun 8, 2022 1.8597 -0.0247 -1.31% 1.8844 1.9582 1.8385
Jun 7, 2022 1.8834 -0.0772 -3.94% 1.9606 1.9625 1.7976