KSS
Bán 40.36
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 40.59

Giao dịch Kohl'S - biểu đồ giá KSS

Bán 40.36
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 40.59
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KSS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 24, 2022 36.14 -1.16 -3.11% 37.30 37.30 34.55
May 23, 2022 38.25 0.36 0.95% 37.89 39.47 37.41
May 20, 2022 38.86 -4.05 -9.44% 42.91 43.24 38.50
May 19, 2022 44.86 4.32 10.66% 40.54 45.54 39.83
May 18, 2022 42.69 -2.23 -4.96% 44.92 45.15 42.17
May 17, 2022 48.32 1.30 2.76% 47.02 48.50 46.56
May 16, 2022 46.91 -0.83 -1.74% 47.74 47.85 46.29
May 13, 2022 48.40 0.71 1.49% 47.69 49.52 47.69
May 12, 2022 47.32 0.79 1.70% 46.53 48.78 45.93
May 11, 2022 46.53 -2.01 -4.14% 48.54 49.12 46.42
May 10, 2022 49.23 -1.81 -3.55% 51.04 51.31 47.90
May 9, 2022 50.49 -3.94 -7.24% 54.43 54.88 50.41
May 6, 2022 55.61 -0.77 -1.37% 56.38 56.57 54.61
May 5, 2022 57.22 -0.36 -0.63% 57.58 58.20 56.47
May 4, 2022 58.58 1.11 1.93% 57.47 58.98 56.76
May 3, 2022 57.41 -1.08 -1.85% 58.49 58.91 57.26
May 2, 2022 58.64 0.69 1.19% 57.95 58.86 57.09
Apr 29, 2022 57.79 -0.47 -0.81% 58.26 59.32 57.52
Apr 28, 2022 59.05 0.62 1.06% 58.43 59.93 57.99
Apr 27, 2022 58.36 0.00 0.00% 58.36 59.36 57.67