BAMN
Bán 2.661
Chênh lệch Chênh lệch0.027
Mua 2.688

Giao dịch Koninklijke BAM Groep NV - biểu đồ giá BAMN

Bán 2.661
Chênh lệch Chênh lệch0.027
Mua 2.688
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BAMN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 2.661 0.000 0.00% 2.661 2.680 2.633
May 26, 2022 2.662 0.084 3.26% 2.578 2.664 2.567
May 25, 2022 2.580 0.033 1.30% 2.547 2.584 2.529
May 24, 2022 2.542 -0.031 -1.20% 2.573 2.592 2.528
May 23, 2022 2.576 -0.018 -0.69% 2.594 2.649 2.549
May 20, 2022 2.543 0.000 0.00% 2.543 2.598 2.534
May 19, 2022 2.544 -0.008 -0.31% 2.552 2.574 2.529
May 18, 2022 2.564 -0.038 -1.46% 2.602 2.666 2.564
May 17, 2022 2.600 0.073 2.89% 2.527 2.604 2.527
May 16, 2022 2.523 0.081 3.32% 2.442 2.550 2.427
May 13, 2022 2.442 0.011 0.45% 2.431 2.457 2.419
May 12, 2022 2.428 0.047 1.97% 2.381 2.429 2.319
May 11, 2022 2.393 0.044 1.87% 2.349 2.397 2.319
May 10, 2022 2.348 -0.061 -2.53% 2.409 2.423 2.344
May 9, 2022 2.409 -0.098 -3.91% 2.507 2.508 2.389
May 6, 2022 2.557 0.079 3.19% 2.478 2.578 2.441
May 5, 2022 2.483 -0.149 -5.66% 2.632 2.760 2.479
May 4, 2022 2.586 -0.052 -1.97% 2.638 2.640 2.573
May 3, 2022 2.636 0.056 2.17% 2.580 2.636 2.575
May 2, 2022 2.568 -0.010 -0.39% 2.578 2.610 2.531