KPN
Bán 3.368
Chênh lệch Chênh lệch0.022
Mua 3.390

Giao dịch Koninklijke KPN N.V. - biểu đồ giá KPN

Bán 3.368
Chênh lệch Chênh lệch0.022
Mua 3.390
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KPN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 3.368 -0.013 -0.38% 3.381 3.388 3.342
May 26, 2022 3.381 -0.028 -0.82% 3.409 3.409 3.372
May 25, 2022 3.410 0.012 0.35% 3.398 3.427 3.377
May 24, 2022 3.399 0.028 0.83% 3.371 3.399 3.368
May 23, 2022 3.371 0.033 0.99% 3.338 3.388 3.338
May 20, 2022 3.346 0.054 1.64% 3.292 3.378 3.292
May 19, 2022 3.287 -0.024 -0.72% 3.311 3.321 3.285
May 18, 2022 3.312 0.016 0.49% 3.296 3.317 3.289
May 17, 2022 3.296 0.001 0.03% 3.295 3.307 3.265
May 16, 2022 3.291 0.023 0.70% 3.268 3.326 3.268
May 13, 2022 3.281 -0.008 -0.24% 3.289 3.312 3.268
May 12, 2022 3.283 -0.001 -0.03% 3.284 3.321 3.263
May 11, 2022 3.284 -0.033 -0.99% 3.317 3.321 3.266
May 10, 2022 3.316 0.020 0.61% 3.296 3.326 3.279
May 9, 2022 3.301 -0.018 -0.54% 3.319 3.331 3.288
May 6, 2022 3.323 -0.035 -1.04% 3.358 3.366 3.296
May 5, 2022 3.359 0.012 0.36% 3.347 3.400 3.332
May 4, 2022 3.351 0.019 0.57% 3.332 3.372 3.304
May 3, 2022 3.333 0.067 2.05% 3.266 3.337 3.259
May 2, 2022 3.252 -0.012 -0.37% 3.264 3.314 3.242