VOPA
Bán 24.505
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 24.625

Giao dịch Koninklijke Vopak N.V. - biểu đồ giá VOPA

Bán 24.505
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 24.625
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VOPA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 24.505 -0.290 -1.17% 24.795 24.795 24.255
Jun 29, 2022 24.805 0.370 1.51% 24.435 24.965 24.245
Jun 28, 2022 24.445 0.060 0.25% 24.385 24.595 24.185
Jun 27, 2022 24.355 1.280 5.55% 23.075 24.385 22.945
Jun 24, 2022 22.835 -0.290 -1.25% 23.125 23.125 22.795
Jun 23, 2022 23.125 -0.030 -0.13% 23.155 23.565 22.905
Jun 22, 2022 23.155 0.150 0.65% 23.005 23.335 22.565
Jun 21, 2022 23.075 -0.070 -0.30% 23.145 23.275 22.955
Jun 20, 2022 23.135 -0.230 -0.98% 23.365 23.385 23.045
Jun 17, 2022 23.395 -0.080 -0.34% 23.475 23.805 23.175
Jun 16, 2022 23.475 -0.540 -2.25% 24.015 24.075 22.965
Jun 15, 2022 24.015 -0.550 -2.24% 24.565 24.565 23.915
Jun 14, 2022 24.565 -0.340 -1.37% 24.905 25.065 24.505
Jun 13, 2022 25.300 -0.710 -2.73% 26.010 26.130 25.115
Jun 10, 2022 26.260 -0.340 -1.28% 26.600 26.770 26.240
Jun 9, 2022 26.620 -0.445 -1.64% 27.065 27.240 26.530
Jun 8, 2022 27.020 -0.660 -2.38% 27.680 28.345 26.020
Jun 7, 2022 27.490 0.300 1.10% 27.190 27.510 26.970
Jun 6, 2022 27.200 0.730 2.76% 26.470 27.320 26.440
Jun 3, 2022 26.450 0.050 0.19% 26.400 26.990 26.360