KNC/USDT
Bán 1.1630
Chênh lệch Chênh lệch0.0020
Mua 1.1650
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KNC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 2, 2022 1.1660 -0.0040 -0.34% 1.1700 1.1860 1.1610
Oct 1, 2022 1.1700 -0.0110 -0.93% 1.1810 1.1920 1.1540
Sep 30, 2022 1.1820 0.0340 2.96% 1.1480 1.1970 1.1419
Sep 29, 2022 1.1470 0.0111 0.98% 1.1359 1.1490 1.1100
Sep 28, 2022 1.1350 -0.0130 -1.13% 1.1480 1.1510 1.0890
Sep 27, 2022 1.1480 -0.0200 -1.71% 1.1680 1.2080 1.1210
Sep 26, 2022 1.1680 0.0060 0.52% 1.1620 1.1720 1.1200
Sep 25, 2022 1.1620 -0.0320 -2.68% 1.1940 1.2200 1.1470
Sep 24, 2022 1.1940 -0.0250 -2.05% 1.2190 1.2270 1.1860
Sep 23, 2022 1.2180 -0.0389 -3.09% 1.2569 1.2750 1.1670
Sep 22, 2022 1.2569 0.0439 3.62% 1.2130 1.2660 1.2110
Sep 21, 2022 1.2130 -0.0880 -6.76% 1.3010 1.3460 1.1920
Sep 20, 2022 1.3020 -0.1060 -7.53% 1.4080 1.4120 1.2890
Sep 19, 2022 1.4090 -0.0290 -2.02% 1.4380 1.4540 1.3160
Sep 18, 2022 1.4390 -0.4660 -24.46% 1.9050 1.9300 1.2529
Sep 17, 2022 1.9040 0.0160 0.85% 1.8880 1.9950 1.8780
Sep 16, 2022 1.8880 -0.1130 -5.65% 2.0010 2.0490 1.8730
Sep 15, 2022 1.9990 0.0650 3.36% 1.9340 2.0560 1.8700
Sep 14, 2022 1.9340 -0.0210 -1.07% 1.9550 2.0120 1.8750
Sep 13, 2022 1.9560 0.0450 2.35% 1.9110 2.0010 1.8220