KNC/USDT
Bán 1.7840
Chênh lệch Chênh lệch0.0040
Mua 1.7880
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KNC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 1.8120 -0.1070 -5.58% 1.9190 1.9430 1.7710
May 26, 2022 1.9200 -0.2250 -10.49% 2.1450 2.1450 1.8260
May 25, 2022 2.1450 0.0000 0.00% 2.1450 2.3120 2.0219
May 24, 2022 2.1460 -0.0650 -2.94% 2.2110 2.2420 1.9700
May 23, 2022 2.2100 -0.3650 -14.17% 2.5750 2.5770 2.1389
May 22, 2022 2.5750 0.0030 0.12% 2.5720 2.6610 2.5019
May 21, 2022 2.5720 -0.0230 -0.89% 2.5950 2.6660 2.4540
May 20, 2022 2.5960 -0.0669 -2.51% 2.6629 2.8480 2.4320
May 19, 2022 2.6629 0.4609 20.93% 2.2020 2.6960 1.9920
May 18, 2022 2.2020 0.0751 3.53% 2.1269 2.3460 1.9770
May 17, 2022 2.1240 0.5880 38.28% 1.5360 2.1610 1.5300
May 16, 2022 1.5350 -0.1770 -10.34% 1.7120 1.7120 1.4810
May 15, 2022 1.7140 0.0630 3.82% 1.6510 1.7180 1.5450
May 14, 2022 1.6500 0.0980 6.31% 1.5520 1.7840 1.4440
May 13, 2022 1.5500 0.2550 19.69% 1.2950 1.8890 1.2750
May 12, 2022 1.2960 -0.1560 -10.74% 1.4520 1.5380 1.1080
May 11, 2022 1.4530 -0.5340 -26.87% 1.9870 2.0520 1.3320
May 10, 2022 1.9860 -0.0600 -2.93% 2.0460 2.3080 1.8880
May 9, 2022 2.0490 -0.3479 -14.51% 2.3969 2.5219 2.0280
May 8, 2022 2.3980 -0.2200 -8.40% 2.6180 2.6400 2.2759