LH
Bán 247.15
Chênh lệch Chênh lệch0.69
Mua 247.84

Giao dịch Laboratory Corprtn Of Amer Holdings - biểu đồ giá LH

Bán 247.15
Chênh lệch Chênh lệch0.69
Mua 247.84
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 247.15 -0.17 -0.07% 247.32 250.21 245.13
May 24, 2022 248.91 -0.70 -0.28% 249.61 251.82 247.26
May 23, 2022 249.28 -0.25 -0.10% 249.53 250.44 247.19
May 20, 2022 248.30 1.42 0.58% 246.88 249.52 242.45
May 19, 2022 246.25 6.35 2.65% 239.90 248.64 239.38
May 18, 2022 242.32 -2.27 -0.93% 244.59 247.38 241.30
May 17, 2022 247.48 4.61 1.90% 242.87 249.30 242.87
May 16, 2022 241.98 -0.97 -0.40% 242.95 244.28 238.13
May 13, 2022 244.44 0.47 0.19% 243.97 247.70 242.78
May 12, 2022 244.48 8.19 3.47% 236.29 244.58 235.54
May 11, 2022 238.29 -0.44 -0.18% 238.73 242.68 237.32
May 10, 2022 240.47 -0.60 -0.25% 241.07 243.94 237.64
May 9, 2022 240.99 -5.47 -2.22% 246.46 249.15 240.39
May 6, 2022 251.06 2.01 0.81% 249.05 252.66 247.45
May 5, 2022 251.79 1.27 0.51% 250.52 253.73 246.25
May 4, 2022 253.57 10.70 4.41% 242.87 254.55 241.92
May 3, 2022 244.77 3.88 1.61% 240.89 250.63 240.83
May 2, 2022 242.61 3.47 1.45% 239.14 242.99 237.24
Apr 29, 2022 239.89 1.30 0.54% 238.59 249.35 237.16
Apr 28, 2022 240.50 2.89 1.22% 237.61 242.88 230.71