MMB
Bán 15.365
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 15.485

Giao dịch Lagardere - biểu đồ giá MMB

Bán 15.365
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 15.485
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MMB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 15, 2022 15.365 0.245 1.62% 15.120 15.415 15.120
Sep 14, 2022 15.060 -0.485 -3.12% 15.545 15.705 14.960
Sep 13, 2022 15.500 -0.355 -2.24% 15.855 16.150 15.355
Sep 12, 2022 15.635 0.165 1.07% 15.470 15.960 15.465
Sep 9, 2022 15.550 0.510 3.39% 15.040 15.615 15.040
Sep 8, 2022 15.045 -0.220 -1.44% 15.265 15.395 14.960
Sep 7, 2022 15.150 -0.465 -2.98% 15.615 15.645 14.950
Sep 6, 2022 15.800 -0.145 -0.91% 15.945 16.160 15.640
Sep 5, 2022 15.705 0.210 1.36% 15.495 15.705 15.490
Sep 2, 2022 15.555 0.005 0.03% 15.550 15.755 15.500
Sep 1, 2022 15.585 -0.370 -2.32% 15.955 15.960 15.450
Aug 31, 2022 15.995 0.410 2.63% 15.585 16.150 15.475
Aug 30, 2022 15.480 -0.185 -1.18% 15.665 15.950 15.480
Aug 29, 2022 15.495 -0.185 -1.18% 15.680 15.805 15.455
Aug 26, 2022 15.635 -0.130 -0.82% 15.765 15.815 15.565
Aug 25, 2022 15.560 -0.625 -3.86% 16.185 16.240 15.450
Aug 24, 2022 15.955 -0.295 -1.82% 16.250 16.270 15.675
Aug 23, 2022 16.160 -0.285 -1.73% 16.445 16.480 16.075
Aug 22, 2022 16.520 -0.745 -4.32% 17.265 17.265 16.195
Aug 19, 2022 17.350 -0.070 -0.40% 17.420 17.560 17.265