LRCX
Bán 530.69
Chênh lệch Chênh lệch0.99
Mua 531.68

Giao dịch Lam Research Corporation - biểu đồ giá LRCX

Bán 530.69
Chênh lệch Chênh lệch0.99
Mua 531.68
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRCX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 530.69 16.00 3.11% 514.69 536.96 514.69
May 26, 2022 508.73 27.60 5.74% 481.13 512.99 480.27
May 25, 2022 487.20 22.47 4.84% 464.73 491.04 464.73
May 24, 2022 470.68 -6.13 -1.29% 476.81 479.74 465.22
May 23, 2022 482.71 6.75 1.42% 475.96 485.21 471.24
May 20, 2022 473.89 -1.83 -0.38% 475.72 483.21 449.98
May 19, 2022 471.83 -3.03 -0.64% 474.86 485.57 470.70
May 18, 2022 477.15 -22.55 -4.51% 499.70 507.79 474.24
May 17, 2022 511.87 19.15 3.89% 492.72 515.85 489.70
May 16, 2022 482.05 0.35 0.07% 481.70 492.17 476.89
May 13, 2022 491.53 26.81 5.77% 464.72 494.96 463.76
May 12, 2022 459.92 14.70 3.30% 445.22 461.59 444.72
May 11, 2022 446.72 -6.56 -1.45% 453.28 467.18 445.73
May 10, 2022 458.61 -1.83 -0.40% 460.44 468.21 445.96
May 9, 2022 446.81 -10.91 -2.38% 457.72 461.06 441.72
May 6, 2022 477.61 2.88 0.61% 474.73 488.88 463.82
May 5, 2022 481.73 -10.53 -2.14% 492.26 495.97 472.51
May 4, 2022 505.45 20.22 4.17% 485.23 507.02 476.72
May 3, 2022 484.52 9.77 2.06% 474.75 488.13 472.12
May 2, 2022 478.97 13.95 3.00% 465.02 479.15 458.32