Lead
Bán 2135.72
Chênh lệch Chênh lệch7.16
Mua 2142.88

Giao dịch Lead - biểu đồ giá Lead

Bán 2135.72
Chênh lệch Chênh lệch7.16
Mua 2142.88
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Lead lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 8, 2023 2114.72 1.40 0.07% 2113.32 2120.72 2110.72
Feb 7, 2023 2102.92 2.89 0.14% 2100.03 2121.52 2079.53
Feb 6, 2023 2090.73 -10.30 -0.49% 2101.03 2139.42 2079.83
Feb 3, 2023 2096.43 -44.59 -2.08% 2141.02 2148.91 2089.53
Feb 2, 2023 2138.41 -11.30 -0.53% 2149.71 2169.31 2122.02
Feb 1, 2023 2122.72 -12.00 -0.56% 2134.72 2172.51 2119.72
Jan 31, 2023 2130.22 -13.80 -0.64% 2144.02 2167.91 2124.52
Jan 30, 2023 2131.72 -53.98 -2.47% 2185.70 2193.80 2130.72
Jan 27, 2023 2168.91 -26.49 -1.21% 2195.40 2205.20 2165.51
Jan 26, 2023 2183.90 18.69 0.86% 2165.21 2226.79 2155.91
Jan 25, 2023 2153.71 18.89 0.88% 2134.82 2232.49 2109.52
Jan 24, 2023 2133.92 72.68 3.53% 2061.24 2142.02 2052.34
Jan 23, 2023 2041.44 -50.09 -2.39% 2091.53 2115.02 2040.74
Jan 20, 2023 2076.43 -62.89 -2.94% 2139.32 2155.81 2075.93
Jan 19, 2023 2130.92 -43.09 -1.98% 2174.01 2180.81 2128.32
Jan 18, 2023 2164.21 -48.29 -2.18% 2212.50 2220.99 2164.21
Jan 17, 2023 2206.90 -10.90 -0.49% 2217.80 2235.29 2206.40
Jan 16, 2023 2211.70 -29.59 -1.32% 2241.29 2246.99 2203.30
Jan 13, 2023 2236.19 48.19 2.20% 2188.00 2253.89 2169.21
Jan 12, 2023 2183.40 3.19 0.15% 2180.21 2204.50 2118.92