LEA
Bán 137.60
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 137.94

Giao dịch Lear - biểu đồ giá LEA

Bán 137.60
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 137.94
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LEA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 14, 2022 137.60 -1.26 -0.91% 138.86 140.57 135.59
Sep 13, 2022 139.29 2.07 1.51% 137.22 141.92 136.79
Sep 12, 2022 144.36 1.92 1.35% 142.44 145.90 141.95
Sep 9, 2022 140.57 3.33 2.43% 137.24 140.74 137.23
Sep 8, 2022 137.34 2.74 2.04% 134.60 137.49 133.33
Sep 7, 2022 138.20 5.40 4.07% 132.80 138.53 132.74
Sep 6, 2022 133.34 -1.71 -1.27% 135.05 136.06 131.99
Sep 2, 2022 136.36 -3.24 -2.32% 139.60 140.23 135.30
Sep 1, 2022 138.47 2.20 1.61% 136.27 138.78 134.58
Aug 31, 2022 138.51 0.23 0.17% 138.28 140.59 137.95
Aug 30, 2022 139.91 -0.46 -0.33% 140.37 142.18 138.38
Aug 29, 2022 140.15 4.26 3.13% 135.89 140.89 135.81
Aug 26, 2022 139.07 -4.57 -3.18% 143.64 145.63 139.07
Aug 25, 2022 144.81 5.47 3.93% 139.34 144.99 139.34
Aug 24, 2022 139.64 1.73 1.25% 137.91 141.32 136.79
Aug 23, 2022 137.91 2.15 1.58% 135.76 139.99 135.75
Aug 22, 2022 135.83 -3.26 -2.34% 139.09 139.76 135.83
Aug 19, 2022 144.95 -0.97 -0.66% 145.92 146.50 143.99
Aug 18, 2022 148.41 3.15 2.17% 145.26 149.17 144.35
Aug 17, 2022 145.93 -0.95 -0.65% 146.88 147.17 142.33