LDOS
Bán 103.48
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 103.74

Giao dịch Leidos Holdings - biểu đồ giá LDOS

Bán 103.48
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 103.74
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LDOS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 102.27 0.43 0.42% 101.84 102.72 100.83
May 24, 2022 101.87 0.88 0.87% 100.99 102.35 100.42
May 23, 2022 101.73 1.20 1.19% 100.53 102.32 100.31
May 20, 2022 100.49 -0.72 -0.71% 101.21 101.21 98.70
May 19, 2022 101.37 1.17 1.17% 100.20 102.39 100.05
May 18, 2022 101.63 -2.16 -2.08% 103.79 104.15 101.15
May 17, 2022 104.29 1.02 0.99% 103.27 104.46 102.41
May 16, 2022 103.06 1.31 1.29% 101.75 103.64 101.57
May 13, 2022 101.52 1.54 1.54% 99.98 102.29 99.98
May 12, 2022 100.43 -0.22 -0.22% 100.65 102.17 99.72
May 11, 2022 101.15 0.45 0.45% 100.70 103.21 100.27
May 10, 2022 101.12 1.79 1.80% 99.33 102.00 99.33
May 9, 2022 99.30 -2.71 -2.66% 102.01 102.67 99.01
May 6, 2022 103.07 0.00 0.00% 103.07 104.43 102.25
May 5, 2022 103.95 0.43 0.42% 103.52 105.04 102.74
May 4, 2022 104.44 2.03 1.98% 102.41 105.77 102.29
May 3, 2022 102.29 0.69 0.68% 101.60 103.23 99.57
May 2, 2022 103.31 0.37 0.36% 102.94 105.10 102.58
Apr 29, 2022 103.35 -0.91 -0.87% 104.26 105.57 102.93
Apr 28, 2022 104.93 -1.22 -1.15% 106.15 106.31 104.20