LDO
Bán 9.50
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 9.62

Giao dịch Leonardo SPA - biểu đồ giá LDO

Bán 9.50
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 9.62
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LDO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 9.50 0.11 1.17% 9.39 9.58 9.27
Jun 23, 2022 9.50 -0.08 -0.84% 9.58 9.72 9.39
Jun 22, 2022 9.64 -0.26 -2.63% 9.90 9.92 9.49
Jun 21, 2022 10.00 -0.12 -1.19% 10.12 10.60 9.97
Jun 20, 2022 9.65 0.15 1.58% 9.50 9.68 9.42
Jun 17, 2022 9.58 0.04 0.42% 9.54 9.80 9.34
Jun 16, 2022 9.66 -0.09 -0.92% 9.75 9.86 9.64
Jun 15, 2022 9.75 -0.02 -0.20% 9.77 10.01 9.66
Jun 14, 2022 9.63 -0.08 -0.82% 9.71 9.78 9.52
Jun 13, 2022 9.58 0.09 0.95% 9.49 9.94 9.46
Jun 10, 2022 9.97 -0.40 -3.86% 10.37 10.38 9.94
Jun 9, 2022 10.42 -0.23 -2.16% 10.65 10.69 10.36
Jun 8, 2022 10.69 0.04 0.38% 10.65 10.82 10.59
Jun 7, 2022 10.62 0.28 2.71% 10.34 10.63 10.26
Jun 6, 2022 10.31 -0.10 -0.96% 10.41 10.46 10.24
Jun 3, 2022 10.34 0.11 1.08% 10.23 10.50 10.23
Jun 2, 2022 10.11 -0.06 -0.59% 10.17 10.19 10.08
Jun 1, 2022 10.08 0.05 0.50% 10.03 10.23 9.98
May 31, 2022 9.99 -0.19 -1.87% 10.18 10.31 9.96
May 30, 2022 10.16 -0.21 -2.03% 10.37 10.40 10.12