LINK/USD
Bán 7.72980
Chênh lệch Chênh lệch0.03540
Mua 7.76520
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LINK/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 7, 2022 7.67090 0.05990 0.79% 7.61100 7.71882 7.60302
Oct 6, 2022 7.61300 -0.24658 -3.14% 7.85958 7.92048 7.58006
Oct 5, 2022 7.85858 0.15792 2.05% 7.70066 7.92647 7.57398
Oct 4, 2022 7.70066 0.39401 5.39% 7.30665 7.80641 7.29866
Oct 3, 2022 7.30465 0.20547 2.89% 7.09918 7.33059 6.99343
Oct 2, 2022 7.09918 -0.26831 -3.64% 7.36749 7.51812 7.06824
Oct 1, 2022 7.36849 -0.19152 -2.53% 7.56001 7.62086 7.28969
Sep 30, 2022 7.55901 -0.31122 -3.95% 7.87023 7.89018 7.48719
Sep 29, 2022 7.86923 0.10274 1.32% 7.76649 7.91512 7.57197
Sep 28, 2022 7.76649 -0.26233 -3.27% 8.02882 8.50764 7.70963
Sep 27, 2022 8.03182 0.11671 1.47% 7.91511 8.37198 7.63181
Sep 26, 2022 7.91611 0.07681 0.98% 7.83930 7.92309 7.43431
Sep 25, 2022 7.84329 0.23240 3.05% 7.61089 8.04679 7.53705
Sep 24, 2022 7.60689 0.18254 2.46% 7.42435 7.84530 7.34555
Sep 23, 2022 7.42335 0.32618 4.60% 7.09717 7.46725 6.94056
Sep 22, 2022 6.94754 0.29226 4.39% 6.65528 7.14904 6.61737
Sep 21, 2022 6.65628 -0.20248 -2.95% 6.85876 7.28670 6.49767
Sep 20, 2022 6.85976 -0.41596 -5.72% 7.27572 7.31363 6.78794
Sep 19, 2022 7.27671 -0.22046 -2.94% 7.49717 7.64979 6.98445
Sep 18, 2022 7.49816 -0.56757 -7.04% 8.06573 8.11163 7.41836