LINK/USDT
Bán 6.28000
Chênh lệch Chênh lệch0.01000
Mua 6.29000
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LINK/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 6.43000 -0.13000 -1.98% 6.56000 6.64000 6.29000
May 26, 2022 6.56000 -0.39000 -5.61% 6.95000 7.08000 6.21000
May 25, 2022 6.95000 -0.28000 -3.87% 7.23000 7.38000 6.93000
May 24, 2022 7.23000 0.22000 3.14% 7.01000 7.29000 6.71000
May 23, 2022 7.01000 -0.30000 -4.10% 7.31000 7.67000 6.97000
May 22, 2022 7.31000 0.10000 1.39% 7.21000 7.39000 7.18000
May 20, 2022 6.88000 -0.33000 -4.58% 7.21000 7.35000 6.75000
May 19, 2022 7.21000 0.42000 6.19% 6.79000 7.25000 6.64000
May 18, 2022 6.79000 -0.91000 -11.82% 7.70000 7.80000 6.77000
May 17, 2022 7.70000 0.29000 3.91% 7.41000 7.96000 7.28000
May 16, 2022 7.41000 -0.54000 -6.79% 7.95000 7.96000 7.16000
May 15, 2022 7.95000 0.21000 2.71% 7.74000 7.98000 7.71000
May 13, 2022 7.15000 0.59000 8.99% 6.56000 7.69000 6.47000
May 12, 2022 6.56000 -0.38000 -5.48% 6.94000 7.41000 5.55000
May 11, 2022 6.94000 -1.63000 -19.02% 8.57000 8.83000 6.54000
May 10, 2022 8.57000 0.49000 6.06% 8.08000 9.31000 7.89000
May 9, 2022 8.09000 -1.89000 -18.94% 9.98000 10.14000 8.00000
May 8, 2022 9.98000 -0.16000 -1.58% 10.14000 10.19999 9.93000
May 6, 2022 10.80000 -0.09000 -0.83% 10.89000 11.00000 10.38000
May 5, 2022 10.89000 -1.28000 -10.52% 12.17000 12.27000 10.63000