LTC/BTC
Bán 0.00219
Chênh lệch Chênh lệch0.00001
Mua 0.00220
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 0.00227812 -0.00002514 -1.09% 0.00230326 0.00230740 0.00227104
May 25, 2022 0.00230318 -0.00006034 -2.55% 0.00236352 0.00236954 0.00228586
May 24, 2022 0.00236352 -0.00000341 -0.14% 0.00236693 0.00238876 0.00232437
May 23, 2022 0.00236693 0.00000980 0.42% 0.00235713 0.00241929 0.00233874
May 22, 2022 0.00235676 -0.00000635 -0.27% 0.00236311 0.00240185 0.00234873
May 21, 2022 0.00236311 0.00002181 0.93% 0.00234130 0.00238270 0.00231613
May 20, 2022 0.00234142 -0.00003086 -1.30% 0.00237228 0.00239048 0.00227465
May 19, 2022 0.00237228 0.00008242 3.60% 0.00228986 0.00238189 0.00224616
May 18, 2022 0.00228986 -0.00010495 -4.38% 0.00239481 0.00243825 0.00228642
May 17, 2022 0.00239493 0.00015099 6.73% 0.00224394 0.00243592 0.00223943
May 16, 2022 0.00224394 -0.00001746 -0.77% 0.00226140 0.00228585 0.00219921
May 15, 2022 0.00228659 0.00000392 0.17% 0.00228267 0.00230970 0.00222495
May 14, 2022 0.00228247 -0.00002836 -1.23% 0.00231083 0.00235609 0.00222182
May 13, 2022 0.00231066 0.00009510 4.29% 0.00221556 0.00237463 0.00218561
May 12, 2022 0.00220557 -0.00006987 -3.07% 0.00227544 0.00230538 0.00201594
May 11, 2022 0.00227543 -0.00028942 -11.28% 0.00256485 0.00259480 0.00224547
May 10, 2022 0.00257484 0.00005989 2.38% 0.00251495 0.00262474 0.00244508
May 9, 2022 0.00252494 -0.00021955 -8.00% 0.00274449 0.00276446 0.00248500
May 8, 2022 0.00274450 0.00009981 3.77% 0.00264469 0.00277444 0.00264469
May 7, 2022 0.00264470 -0.00001530 -0.58% 0.00266000 0.00270458 0.00264000