LTC/USD
Bán 53.01
Chênh lệch Chênh lệch0.09
Mua 53.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 53.42 0.16 0.30% 53.26 53.71 52.99
Sep 28, 2022 53.24 0.62 1.18% 52.62 53.80 50.94
Sep 27, 2022 52.64 -0.76 -1.42% 53.40 55.48 51.76
Sep 26, 2022 53.39 0.90 1.71% 52.49 53.73 51.81
Sep 25, 2022 52.51 -0.91 -1.70% 53.42 54.37 52.15
Sep 24, 2022 53.39 -1.78 -3.23% 55.17 55.83 53.10
Sep 23, 2022 55.17 1.62 3.03% 53.55 55.28 51.35
Sep 22, 2022 53.46 2.43 4.76% 51.03 54.05 50.58
Sep 21, 2022 51.05 -1.23 -2.35% 52.28 55.46 50.17
Sep 20, 2022 52.28 -0.57 -1.08% 52.85 53.76 50.80
Sep 19, 2022 52.87 0.27 0.51% 52.60 53.69 49.89
Sep 18, 2022 52.60 -5.20 -9.00% 57.80 57.80 52.19
Sep 17, 2022 57.80 1.88 3.36% 55.92 58.35 55.76
Sep 16, 2022 55.92 -0.38 -0.67% 56.30 56.85 54.53
Sep 15, 2022 56.30 -3.82 -6.35% 60.12 60.80 55.73
Sep 14, 2022 60.14 1.09 1.85% 59.05 61.12 58.10
Sep 13, 2022 59.05 -2.32 -3.78% 61.37 67.40 58.24
Sep 12, 2022 61.37 -0.75 -1.21% 62.12 63.19 60.05
Sep 11, 2022 62.12 -1.12 -1.77% 63.24 64.43 61.28
Sep 10, 2022 63.24 2.12 3.47% 61.12 64.65 60.53