LTC/BYN
Bán 160.43
Chênh lệch Chênh lệch1.77
Mua 162.20

Giao dịch Litecoin to Belarusian Ruble - biểu đồ LTC/BYN

Bán 160.43
Chênh lệch Chênh lệch1.77
Mua 162.20
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 160.43 1.79 1.13% 158.64 160.61 155.71
Aug 11, 2022 158.59 0.53 0.34% 158.06 162.75 157.59
Aug 10, 2022 158.04 6.04 3.97% 152.00 159.94 147.45
Aug 9, 2022 152.02 -8.94 -5.55% 160.96 161.59 149.58
Aug 8, 2022 160.96 3.23 2.05% 157.73 164.86 156.89
Aug 7, 2022 157.73 -1.96 -1.23% 159.69 160.01 156.86
Aug 5, 2022 158.41 4.53 2.94% 153.88 160.99 153.78
Aug 4, 2022 153.91 4.51 3.02% 149.40 157.01 148.97
Aug 3, 2022 149.40 -0.77 -0.51% 150.17 155.54 146.63
Aug 2, 2022 150.14 -7.07 -4.50% 157.21 158.19 146.09
Aug 1, 2022 157.15 -1.10 -0.70% 158.25 158.80 153.75
Jul 29, 2022 161.21 -3.82 -2.31% 165.03 168.15 156.60
Jul 28, 2022 165.03 10.69 6.93% 154.34 167.18 150.78
Jul 27, 2022 154.34 15.78 11.39% 138.56 154.55 136.27
Jul 26, 2022 138.56 0.65 0.47% 137.91 138.93 133.54
Jul 25, 2022 137.91 -10.79 -7.26% 148.70 150.25 137.52
Jul 24, 2022 148.70 -2.51 -1.66% 151.21 152.31 147.65
Jul 22, 2022 141.99 -3.40 -2.34% 145.39 151.00 141.37
Jul 21, 2022 145.39 2.83 1.99% 142.56 147.06 137.32
Jul 20, 2022 142.51 -2.64 -1.82% 145.15 153.78 140.49