LTC/USDT
Bán 68.42
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 68.50
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 70.61 0.41 0.58% 70.20 71.52 69.66
May 24, 2022 70.21 1.23 1.78% 68.98 70.68 67.03
May 23, 2022 68.98 -2.58 -3.61% 71.56 73.89 68.31
May 22, 2022 71.61 1.85 2.65% 69.76 72.46 69.37
May 21, 2022 69.75 1.21 1.77% 68.54 70.57 67.79
May 20, 2022 68.53 -3.53 -4.90% 72.06 73.30 66.78
May 19, 2022 72.05 6.15 9.33% 65.90 72.56 64.67
May 18, 2022 65.90 -7.15 -9.79% 73.05 74.26 65.76
May 17, 2022 73.06 5.89 8.77% 67.17 73.67 67.09
May 16, 2022 67.17 -4.30 -6.02% 71.47 71.51 64.86
May 15, 2022 71.48 2.72 3.96% 68.76 71.67 65.91
May 14, 2022 68.76 0.94 1.39% 67.82 70.20 64.09
May 13, 2022 67.82 3.75 5.85% 64.07 73.06 62.97
May 12, 2022 64.05 -2.01 -3.04% 66.06 69.45 53.24
May 11, 2022 66.07 -13.90 -17.38% 79.97 82.60 64.01
May 10, 2022 79.98 4.14 5.46% 75.84 84.79 73.23
May 9, 2022 75.83 -17.75 -18.97% 93.58 94.72 75.17
May 8, 2022 93.58 -0.55 -0.58% 94.13 95.31 91.29
May 7, 2022 94.10 -2.47 -2.56% 96.57 97.02 92.52
May 6, 2022 96.56 0.02 0.02% 96.54 98.23 92.65