LMT
Bán 449.17
Chênh lệch Chênh lệch1.50
Mua 450.67

Giao dịch Lockheed Martin Corp - biểu đồ giá LMT

Bán 449.17
Chênh lệch Chênh lệch1.50
Mua 450.67
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LMT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 447.14 -0.19 -0.04% 447.33 453.34 447.05
May 25, 2022 446.64 6.72 1.53% 439.92 447.93 439.92
May 24, 2022 441.88 10.26 2.38% 431.62 442.53 431.62
May 23, 2022 432.24 4.97 1.16% 427.27 434.90 426.57
May 20, 2022 423.34 -3.02 -0.71% 426.36 426.36 416.37
May 19, 2022 424.87 -4.67 -1.09% 429.54 430.99 418.44
May 18, 2022 433.83 -5.67 -1.29% 439.50 441.38 432.31
May 17, 2022 440.32 2.04 0.47% 438.28 441.47 430.34
May 16, 2022 436.71 3.36 0.78% 433.35 439.61 431.33
May 13, 2022 434.29 -0.03 -0.01% 434.32 436.57 428.20
May 12, 2022 433.74 -4.85 -1.11% 438.59 440.11 427.57
May 11, 2022 439.35 1.93 0.44% 437.42 444.12 435.36
May 10, 2022 438.01 -0.49 -0.11% 438.50 445.67 436.53
May 9, 2022 438.15 -8.77 -1.96% 446.92 447.59 436.35
May 6, 2022 448.35 8.97 2.04% 439.38 448.66 439.23
May 5, 2022 442.38 -1.94 -0.44% 444.32 446.11 437.57
May 4, 2022 444.46 10.42 2.40% 434.04 445.16 434.04
May 3, 2022 433.90 0.19 0.04% 433.71 436.82 430.17
May 2, 2022 429.96 1.57 0.37% 428.39 436.44 425.32
Apr 29, 2022 431.11 -10.35 -2.34% 441.46 444.03 429.68