LRC/BTC
Bán 0.00001981
Chênh lệch Chênh lệch0.00000024
Mua 0.00002005
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00001956 0.00000061 3.22% 0.00001895 0.00001962 0.00001883
Jun 26, 2022 0.00001895 -0.00000140 -6.88% 0.00002035 0.00002078 0.00001888
Jun 25, 2022 0.00002035 0.00000046 2.31% 0.00001989 0.00002064 0.00001957
Jun 24, 2022 0.00001989 0.00000086 4.52% 0.00001903 0.00002020 0.00001898
Jun 23, 2022 0.00001898 0.00000032 1.71% 0.00001866 0.00001960 0.00001861
Jun 22, 2022 0.00001866 -0.00000015 -0.80% 0.00001881 0.00001921 0.00001816
Jun 21, 2022 0.00001881 0.00000078 4.33% 0.00001803 0.00001926 0.00001775
Jun 20, 2022 0.00001802 0.00000023 1.29% 0.00001779 0.00001843 0.00001754
Jun 19, 2022 0.00001778 -0.00000007 -0.39% 0.00001785 0.00001865 0.00001750
Jun 18, 2022 0.00001786 -0.00000031 -1.71% 0.00001817 0.00001860 0.00001748
Jun 17, 2022 0.00001817 0.00000043 2.42% 0.00001774 0.00001839 0.00001750
Jun 16, 2022 0.00001774 -0.00000036 -1.99% 0.00001810 0.00001830 0.00001693
Jun 15, 2022 0.00001809 0.00000108 6.35% 0.00001701 0.00001820 0.00001647
Jun 14, 2022 0.00001701 0.00000039 2.35% 0.00001662 0.00001738 0.00001596
Jun 13, 2022 0.00001625 0.00000110 7.26% 0.00001515 0.00001643 0.00001409
Jun 12, 2022 0.00001515 -0.00000028 -1.81% 0.00001543 0.00001592 0.00001461
Jun 11, 2022 0.00001540 -0.00000097 -5.93% 0.00001637 0.00001677 0.00001518
Jun 10, 2022 0.00001640 -0.00000051 -3.02% 0.00001691 0.00001699 0.00001603
Jun 9, 2022 0.00001691 -0.00000014 -0.82% 0.00001705 0.00001751 0.00001684
Jun 8, 2022 0.00001705 0.00000015 0.89% 0.00001690 0.00001750 0.00001685