LRC/USDT
Bán 0.38616
Chênh lệch Chênh lệch0.00478
Mua 0.39094
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.39170 0.00604 1.57% 0.38566 0.39570 0.38466
Jun 28, 2022 0.38666 -0.01936 -4.77% 0.40602 0.42494 0.38363
Jun 27, 2022 0.40502 0.00504 1.26% 0.39998 0.42802 0.39697
Jun 26, 2022 0.40002 -0.03909 -8.90% 0.43911 0.45012 0.39793
Jun 25, 2022 0.43911 0.01492 3.52% 0.42419 0.44512 0.41314
Jun 24, 2022 0.42419 0.02201 5.47% 0.40218 0.43524 0.40214
Jun 23, 2022 0.40318 0.02795 7.45% 0.37523 0.40622 0.37323
Jun 22, 2022 0.37423 -0.01798 -4.58% 0.39221 0.40030 0.36723
Jun 21, 2022 0.39121 0.01891 5.08% 0.37230 0.41919 0.36504
Jun 20, 2022 0.37212 0.00597 1.63% 0.36615 0.38001 0.34914
Jun 19, 2022 0.36715 0.02591 7.59% 0.34124 0.37112 0.32583
Jun 18, 2022 0.34024 -0.03199 -8.59% 0.37223 0.37831 0.31424
Jun 17, 2022 0.37323 0.01090 3.01% 0.36233 0.38436 0.35929
Jun 16, 2022 0.36333 -0.04685 -11.42% 0.41018 0.41627 0.35432
Jun 15, 2022 0.41022 0.03217 8.51% 0.37805 0.41222 0.33827
Jun 14, 2022 0.37808 0.00330 0.88% 0.37478 0.38512 0.33736
Jun 13, 2022 0.36275 -0.04054 -10.05% 0.40329 0.40633 0.33639
Jun 12, 2022 0.40329 -0.03669 -8.34% 0.43998 0.44727 0.40329
Jun 11, 2022 0.43898 -0.03906 -8.17% 0.47804 0.49409 0.43202
Jun 10, 2022 0.47904 -0.03221 -6.30% 0.51125 0.51325 0.47227