LRC/USD
Bán 0.40797
Chênh lệch Chênh lệch0.00406
Mua 0.41203
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LRC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.39999 -0.00499 -1.23% 0.40498 0.41296 0.38902
Jun 27, 2022 0.40398 0.00499 1.25% 0.39899 0.42692 0.39600
Jun 26, 2022 0.39899 -0.03890 -8.88% 0.43789 0.44887 0.39700
Jun 25, 2022 0.43790 0.01497 3.54% 0.42293 0.44388 0.41196
Jun 24, 2022 0.42293 0.02094 5.21% 0.40199 0.43391 0.40099
Jun 23, 2022 0.40099 0.02793 7.49% 0.37306 0.40498 0.37206
Jun 22, 2022 0.37306 -0.01695 -4.35% 0.39001 0.39899 0.36607
Jun 21, 2022 0.39002 0.01996 5.39% 0.37006 0.41795 0.36408
Jun 20, 2022 0.37106 0.00598 1.64% 0.36508 0.37904 0.34812
Jun 19, 2022 0.36608 0.02594 7.63% 0.34014 0.37007 0.32517
Jun 18, 2022 0.33914 -0.03192 -8.60% 0.37106 0.37705 0.31321
Jun 17, 2022 0.37206 0.00997 2.75% 0.36209 0.38303 0.35809
Jun 16, 2022 0.36209 -0.04688 -11.46% 0.40897 0.41495 0.35311
Jun 15, 2022 0.40897 0.03192 8.47% 0.37705 0.41096 0.33715
Jun 14, 2022 0.37705 0.00299 0.80% 0.37406 0.38503 0.33715
Jun 13, 2022 0.36208 -0.04090 -10.15% 0.40298 0.40597 0.33615
Jun 12, 2022 0.40298 -0.03591 -8.18% 0.43889 0.44687 0.40298
Jun 11, 2022 0.43790 -0.03890 -8.16% 0.47680 0.49276 0.43091
Jun 10, 2022 0.47780 -0.03192 -6.26% 0.50972 0.51171 0.47181
Jun 9, 2022 0.50972 -0.00598 -1.16% 0.51570 0.53565 0.50672