LOW
Bán 188.05
Chênh lệch Chênh lệch0.62
Mua 188.67

Giao dịch Lowe's Companies - biểu đồ giá LOW

Bán 188.05
Chênh lệch Chênh lệch0.62
Mua 188.67
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LOW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 188.05 -3.01 -1.58% 191.06 194.56 187.98
Sep 20, 2022 190.07 -1.92 -1.00% 191.99 193.80 188.37
Sep 19, 2022 194.78 4.17 2.19% 190.61 195.55 190.39
Sep 16, 2022 191.45 3.35 1.78% 188.10 192.77 188.10
Sep 15, 2022 190.64 -1.82 -0.95% 192.46 194.21 189.76
Sep 14, 2022 192.06 -1.93 -0.99% 193.99 194.91 189.89
Sep 13, 2022 193.30 -7.50 -3.74% 200.80 202.34 192.62
Sep 12, 2022 206.06 0.43 0.21% 205.63 209.10 205.16
Sep 9, 2022 205.27 1.70 0.84% 203.57 206.20 202.35
Sep 8, 2022 204.07 4.37 2.19% 199.70 204.20 197.99
Sep 7, 2022 201.00 7.49 3.87% 193.51 201.65 193.26
Sep 6, 2022 192.76 -3.07 -1.57% 195.83 196.46 190.83
Sep 2, 2022 195.17 -1.99 -1.01% 197.16 198.76 194.02
Sep 1, 2022 195.42 2.36 1.22% 193.06 195.65 192.20
Aug 31, 2022 193.83 -2.99 -1.52% 196.82 197.13 193.74
Aug 30, 2022 196.92 -4.90 -2.43% 201.82 202.83 196.04
Aug 29, 2022 200.80 1.06 0.53% 199.74 203.33 198.68
Aug 26, 2022 200.71 -9.83 -4.67% 210.54 211.98 200.65
Aug 25, 2022 210.65 2.39 1.15% 208.26 210.88 207.20
Aug 24, 2022 208.10 1.71 0.83% 206.39 210.24 204.90