LULU
Bán 287.20
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 287.74

Giao dịch Lululemon Athletica Inc. - biểu đồ giá LULU

Bán 287.20
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 287.74
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LULU lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 293.07 3.22 1.11% 289.85 295.35 287.43
Jun 23, 2022 286.07 4.79 1.70% 281.28 288.15 277.76
Jun 22, 2022 277.64 5.58 2.05% 272.06 280.38 270.95
Jun 21, 2022 276.18 -4.55 -1.62% 280.73 284.00 275.65
Jun 17, 2022 277.72 6.82 2.52% 270.90 281.06 270.84
Jun 16, 2022 271.03 -6.19 -2.23% 277.22 277.22 267.59
Jun 15, 2022 285.27 2.46 0.87% 282.81 289.94 279.30
Jun 14, 2022 280.17 0.36 0.13% 279.81 284.32 276.34
Jun 13, 2022 278.34 -1.95 -0.70% 280.29 281.86 273.14
Jun 10, 2022 291.34 -2.48 -0.84% 293.82 296.60 289.85
Jun 9, 2022 302.01 -1.33 -0.44% 303.34 309.20 301.90
Jun 8, 2022 307.48 1.78 0.58% 305.70 312.45 303.99
Jun 7, 2022 305.90 12.92 4.41% 292.98 307.55 292.98
Jun 6, 2022 301.28 -3.67 -1.20% 304.95 308.03 296.29
Jun 3, 2022 300.61 -2.43 -0.80% 303.04 305.15 293.19
Jun 2, 2022 302.30 12.48 4.31% 289.82 302.82 286.59
Jun 1, 2022 289.61 -7.02 -2.37% 296.63 299.08 286.53
May 31, 2022 292.62 -3.20 -1.08% 295.82 297.89 288.81
May 27, 2022 293.27 4.16 1.44% 289.11 296.91 289.11
May 26, 2022 286.96 10.59 3.83% 276.37 289.15 274.83