LITE
Bán 72.47
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 72.73

Giao dịch Lumentum Holdings Inc. - biểu đồ giá LITE

Bán 72.47
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 72.73
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LITE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 72.47 -0.21 -0.29% 72.68 74.46 72.42
Sep 20, 2022 72.57 -0.58 -0.79% 73.15 73.93 72.52
Sep 19, 2022 74.09 -0.28 -0.38% 74.37 74.91 73.46
Sep 16, 2022 74.86 0.43 0.58% 74.43 75.70 74.43
Sep 15, 2022 75.78 -2.26 -2.90% 78.04 78.64 75.59
Sep 14, 2022 78.68 -0.55 -0.69% 79.23 80.00 77.95
Sep 13, 2022 79.33 -0.48 -0.60% 79.81 80.53 79.11
Sep 12, 2022 81.91 0.54 0.66% 81.37 82.64 81.02
Sep 9, 2022 81.09 -0.34 -0.42% 81.43 82.11 80.81
Sep 8, 2022 80.46 2.83 3.65% 77.63 80.50 77.63
Sep 7, 2022 78.91 0.58 0.74% 78.33 79.58 77.60
Sep 6, 2022 78.30 -2.07 -2.58% 80.37 80.38 77.95
Sep 2, 2022 79.43 -0.70 -0.87% 80.13 81.31 79.07
Sep 1, 2022 80.02 -2.16 -2.63% 82.18 82.71 79.24
Aug 31, 2022 83.44 -1.25 -1.48% 84.69 84.69 83.24
Aug 30, 2022 84.64 -1.02 -1.19% 85.66 86.22 83.98
Aug 29, 2022 85.58 -0.36 -0.42% 85.94 86.73 85.21
Aug 26, 2022 86.59 -1.62 -1.84% 88.21 89.11 86.16
Aug 25, 2022 89.26 -1.22 -1.35% 90.48 92.34 89.12
Aug 24, 2022 90.96 -0.42 -0.46% 91.38 91.75 89.72