MC
Bán 608.10
Chênh lệch Chênh lệch2.60
Mua 610.70

Giao dịch Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se - biểu đồ giá MC

Bán 608.10
Chênh lệch Chênh lệch2.60
Mua 610.70
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 608.10 -0.40 -0.07% 608.50 610.20 603.40
Sep 29, 2022 603.60 0.50 0.08% 603.10 611.40 597.40
Sep 22, 2022 635.35 4.40 0.70% 630.95 639.95 628.25
Sep 21, 2022 640.85 13.20 2.10% 627.65 641.85 620.45
Sep 20, 2022 631.95 -10.90 -1.70% 642.85 650.00 628.95
Sep 19, 2022 641.35 11.50 1.83% 629.85 644.25 626.55
Sep 16, 2022 636.15 4.00 0.63% 632.15 640.35 628.75
Sep 15, 2022 641.05 -10.05 -1.54% 651.10 656.90 636.55
Sep 14, 2022 653.30 7.50 1.16% 645.80 655.50 643.85
Sep 13, 2022 650.00 -12.10 -1.83% 662.10 667.40 649.30
Sep 12, 2022 658.20 8.60 1.32% 649.60 660.60 647.90
Sep 9, 2022 649.70 7.65 1.19% 642.05 653.00 641.15
Sep 8, 2022 641.15 -2.20 -0.34% 643.35 644.55 628.95
Sep 7, 2022 641.25 10.10 1.60% 631.15 642.80 629.45
Sep 6, 2022 635.65 4.00 0.63% 631.65 640.95 627.85
Sep 5, 2022 633.15 4.50 0.72% 628.65 634.65 624.85
Sep 2, 2022 641.25 7.40 1.17% 633.85 645.35 628.35
Sep 1, 2022 628.95 -5.50 -0.87% 634.45 636.35 624.15
Aug 31, 2022 647.10 -15.70 -2.37% 662.80 664.35 646.10
Aug 30, 2022 658.90 -7.90 -1.18% 666.80 674.05 654.50