MTB
Bán 161.95
Chênh lệch Chênh lệch0.67
Mua 162.62

Giao dịch M&T Bank - biểu đồ giá MTB

Bán 161.95
Chênh lệch Chênh lệch0.67
Mua 162.62
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

MTB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 161.95 0.84 0.52% 161.11 163.39 161.11
Jun 28, 2022 162.85 -2.42 -1.46% 165.27 167.81 162.56
Jun 27, 2022 164.12 -2.58 -1.55% 166.70 167.14 162.92
Jun 24, 2022 166.26 7.32 4.61% 158.94 167.28 158.31
Jun 23, 2022 159.29 -4.20 -2.57% 163.49 163.67 156.46
Jun 22, 2022 164.35 2.55 1.58% 161.80 165.82 161.80
Jun 21, 2022 164.92 -0.19 -0.12% 165.11 166.59 163.69
Jun 17, 2022 161.99 0.89 0.55% 161.10 165.41 161.10
Jun 16, 2022 160.39 -1.61 -0.99% 162.00 162.00 158.85
Jun 15, 2022 165.13 -0.65 -0.39% 165.78 167.72 163.13
Jun 14, 2022 164.60 3.98 2.48% 160.62 166.54 160.62
Jun 13, 2022 161.89 1.01 0.63% 160.88 165.56 160.72
Jun 10, 2022 165.57 -1.03 -0.62% 166.60 168.47 165.48
Jun 9, 2022 171.06 -5.40 -3.06% 176.46 177.78 170.85
Jun 8, 2022 177.49 -0.94 -0.53% 178.43 178.80 176.80
Jun 7, 2022 180.22 5.20 2.97% 175.02 180.61 175.02
Jun 6, 2022 177.53 -0.85 -0.48% 178.38 181.48 177.36
Jun 3, 2022 177.56 -0.78 -0.44% 178.34 179.55 177.34
Jun 2, 2022 180.06 3.94 2.24% 176.12 180.15 175.25
Jun 1, 2022 177.41 -2.31 -1.29% 179.72 180.18 174.08